Luchtfotogrammetrie algemeen

Schematische voorstelling werking stereoprojectie