Electrisch optische afstandsmeter, tellurometer

Opstelling tellurometer

Tellurometer MRA4 op de Duitse "Leiter" (50 m hoog) op het punt Veluwe (Observatoire). Waarnemer is Koos Smit. De apparatuur die je ziet zijn de Tellurometer en de meteo-instrumenten, bestaande uit een barometer (Paulin hoogtemeter) voor het meten van de luchtdruk en een psychrometer met een zogenaamde natte en een doge termometer voor het vaststellen van de dampspanning. Achtereenvolgens zie je het opstellen van de apparatuur, het aflezen van de meteo-instrumenten en de bediening van de Tellurometer.

Zie ook de pagina "Meetinstrumentarium", klik hier.

Opstelling tellurometer