Ruilverkaveling Zwolle, oorlogsjaren 1940-1945

 Tervisielegging of bezwarenbehandeling?

Beelden uit een ruilverkavelingsproject uit de jaren 40-45 omgeving Zwolle ( tewerkstellingsproject ? )

Tervisielegging of bezwarenbehandeling?