Ruilverkaveling Zwolle, oorlogsjaren 1940-1945

Tervisielegging

Beelden uit een ruilverkavelingsproject uit de jaren 40-45 omgeving Zwolle ( tewerkstellingsproject ? )

Tervisielegging