Ruilverkaveling Zwolle, oorlogsjaren 1940-1945

Sieb Dijkstra denkt dat dit een groep schatters is die, in het kader van de eerste schatting, de ruilwaarde (voortbrengend vermogen van de grond) van percelen bepalen. De schatters waren (volgens Sieb) i.h.a. boeren die goed bekend waren met de gronden in een ruilverkaveling.

Beelden uit een ruilverkavelingsproject uit de jaren 40-45 omgeving Zwolle ( tewerkstellingsproject ? )

Eerste schatting

Sieb Dijkstra denkt dat dit een groep schatters is die, in het kader van de eerste schatting, de ruilwaarde (voortbrengend vermogen van de grond) van percelen bepalen. De schatters waren (volgens Sieb) i.h.a. boeren die goed bekend waren met de gronden in een ruilverkaveling.