Tentoonstelling activiteiten Kadaster en Ruilverkaveling

Voordat met een ontwerp van de toedeling wordt begonnen, vindt er een wenszitting plaats

Beelden van een tentoonstelling over het landmeetkundig, kartografische en administratief proces binnen het Kadaster, in ruilverkavelinge- en landinrichtingsprocessen.

Wenszitting procesgang

Voordat met een ontwerp van de toedeling wordt begonnen, vindt er een wenszitting plaats