Tentoonstelling activiteiten Kadaster en Ruilverkaveling

Verloop procedure bezwarenbehandeling.
De rechthebbenden kunnen bezwaren indienen  tegen het ontwerpplan.

Beelden van een tentoonstelling over het landmeetkundig, kartografische en administratief proces binnen het Kadaster, in ruilverkavelinge- en landinrichtingsprocessen.

Ruilverkaveling procesgang bezwarenbehandeling

Verloop procedure bezwarenbehandeling. De rechthebbenden kunnen bezwaren indienen tegen het ontwerpplan.