Tentoonstelling activiteiten Kadaster en Ruilverkaveling

Verloop ter inzagelegging. Als het ontwerp plan van toedling gereed is kan dat ter inzage worden gelegd.

Beelden van een tentoonstelling over het landmeetkundig, kartografische en administratief proces binnen het Kadaster, in ruilverkavelinge- en landinrichtingsprocessen.

Ruilverkaveling procesgang tervisielegging

Verloop ter inzagelegging. Als het ontwerp plan van toedling gereed is kan dat ter inzage worden gelegd.