Tentoonstelling activiteiten Kadaster en Ruilverkaveling

Het schatten, c.q. bepalen van de waarde gebeurt door teams van schatters, d.w.z. deskundigen en grondeigenaren (meestal boeren) afkomstig uit het gebied.

Beelden van een tentoonstelling over het landmeetkundig, kartografische en administratief proces binnen het Kadaster, in ruilverkavelinge- en landinrichtingsprocessen.

Eerste schatting, schatters aan het werk

Het schatten, c.q. bepalen van de waarde gebeurt door teams van schatters, d.w.z. deskundigen en grondeigenaren (meestal boeren) afkomstig uit het gebied.