Tentoonstelling activiteiten Kadaster en Ruilverkaveling

Voorafgaande aan het ontwerp plan van toedeling wordt een lijst van rechthebbenden opgesteld en vastgesteld zodat van eenieder de inbreng kan worden vastgelegd.

Beelden van een tentoonstelling over het landmeetkundig, kartografische en administratief proces binnen het Kadaster, in ruilverkavelinge- en landinrichtingsprocessen.

Ruilverkaveling procesgang lijst van rechthebbenden

Voorafgaande aan het ontwerp plan van toedeling wordt een lijst van rechthebbenden opgesteld en vastgesteld zodat van eenieder de inbreng kan worden vastgelegd.