Tentoonstelling activiteiten Kadaster en Ruilverkaveling

Ook de pachters hebben een stem, vandaar dat zij geregistreerd worden.

Beelden van een tentoonstelling over het landmeetkundig, kartografische en administratief proces binnen het Kadaster, in ruilverkavelinge- en landinrichtingsprocessen.

Ruilverkaveling procesgang pachtregistratie

Ook de pachters hebben een stem, vandaar dat zij geregistreerd worden.