Tentoonstelling activiteiten Kadaster en Ruilverkaveling

Voorafgaande aan de uiteindelijke toedeling worden er vak al belangrijke werkzaamheden uitgevoerd in het terrein, zoals de aanleg van wegen en het graven van sloten.

Beelden van een tentoonstelling over het landmeetkundig, kartografische en administratief proces binnen het Kadaster, in ruilverkavelinge- en landinrichtingsprocessen.

Ruilverkaveling procesgang kavelwerkzaamheden

Voorafgaande aan de uiteindelijke toedeling worden er vak al belangrijke werkzaamheden uitgevoerd in het terrein, zoals de aanleg van wegen en het graven van sloten.