Tentoonstelling activiteiten Kadaster en Ruilverkaveling

Verloop procedure voor een fotovlucht. Voorafgaande aan een uitvoering worden er luchtfoto's gemaakt van een te verkavelen gebied.

Beelden van een tentoonstelling over het landmeetkundig, kartografische en administratief proces binnen het Kadaster, in ruilverkavelinge- en landinrichtingsprocessen.

Ruilverkaveling procesgang fotovlucht

Verloop procedure voor een fotovlucht. Voorafgaande aan een uitvoering worden er luchtfoto's gemaakt van een te verkavelen gebied.