Tentoonstelling activiteiten Kadaster en Ruilverkaveling

Verloop procedure van een zo genaamde kavelruil. Een ruilproces tussen drie of meer eigenaren.

Beelden van een tentoonstelling over het landmeetkundig, kartografische en administratief proces binnen het Kadaster, in ruilverkavelinge- en landinrichtingsprocessen.

Kavelruil procesgang

Verloop procedure van een zo genaamde kavelruil. Een ruilproces tussen drie of meer eigenaren.