Tentoonstelling activiteiten Kadaster en Ruilverkaveling

Verloop procedure toedelingsontwerp. Als de inbrengwaarde per eigenaar c.q. pachter  bekend is en de toekomstige infrastructuur vast staat kan met het ontwerp van de toedeling worden begonnen op basis ook van de uitgebrachte wensen.

Beelden van een tentoonstelling over het landmeetkundig, kartografische en administratief proces binnen het Kadaster, in ruilverkavelinge- en landinrichtingsprocessen.

Toedelingsontwerp procesgang

Verloop procedure toedelingsontwerp. Als de inbrengwaarde per eigenaar c.q. pachter bekend is en de toekomstige infrastructuur vast staat kan met het ontwerp van de toedeling worden begonnen op basis ook van de uitgebrachte wensen.