Tentoonstelling activiteiten Kadaster en Ruilverkaveling

Voorbereiding van de procedure in een ruilverkavelings-, landinrichtings- of herinrichtingsproject.

Beelden van een tentoonstelling over het landmeetkundig, kartografische en administratief proces binnen het Kadaster, in ruilverkavelinge- en landinrichtingsprocessen.

Ruilverkaveling procesgang voorbereiding

Voorbereiding van de procedure in een ruilverkavelings-, landinrichtings- of herinrichtingsproject.