Tentoonstelling activiteiten Kadaster en Ruilverkaveling

Volgorde diverse procedures binnen een ruilverkaveling.

Beelden van een tentoonstelling over het landmeetkundig, kartografische en administratief proces binnen het Kadaster, in ruilverkavelinge- en landinrichtingsprocessen.

Ruilverkaveling procesgang

Volgorde diverse procedures binnen een ruilverkaveling.