Tentoonstelling activiteiten Kadaster en Ruilverkaveling

Uittreksel van een akte t.b.v. metingen in het veld ( zo genaamde 9a-post), en metingen verwekt in een zo genaamd veldwerk.

Beelden van een tentoonstelling over het landmeetkundig, kartografische en administratief proces binnen het Kadaster, in ruilverkavelinge- en landinrichtingsprocessen.

Tentoonstelling (kadastrale kaart)

Uittreksel van een akte t.b.v. metingen in het veld ( zo genaamde 9a-post), en metingen verwekt in een zo genaamd veldwerk.