Tentoonstelling activiteiten Kadaster en Ruilverkaveling

Verwerking van een meting op de kaart en in de administratie.

Beelden van een tentoonstelling over het landmeetkundig, kartografische en administratief proces binnen het Kadaster, in ruilverkavelinge- en landinrichtingsprocessen.

Kartografisch en administratief verwerkingsproces Kadaster

Verwerking van een meting op de kaart en in de administratie.