Tentoonstelling activiteiten Kadaster en Ruilverkaveling

Systeem Detailmeting '76: werkwijze metingen en verwerking daarvan door de binnendienst.

Beelden van een tentoonstelling over het landmeetkundig, kartografische en administratief proces binnen het Kadaster, in ruilverkavelinge- en landinrichtingsprocessen.

Meetproces Systeem detailmeting '76

Systeem Detailmeting '76: werkwijze metingen en verwerking daarvan door de binnendienst.