Tentoonstelling activiteiten Kadaster en Ruilverkaveling

Metingen, voorbeelden van een plan van wegen en waterlopen, uitzetgegevens kavelgrenzen en een luchtfoto

Beelden van een tentoonstelling over het landmeetkundig, kartografische en administratief proces binnen het Kadaster, in ruilverkavelinge- en landinrichtingsprocessen.

Metingen procesgang

Metingen, voorbeelden van een plan van wegen en waterlopen, uitzetgegevens kavelgrenzen en een luchtfoto