Tentoonstelling activiteiten Kadaster en Ruilverkaveling

Metingen met een voorbeeld van een veldwerk en de boekhouding.

Beelden van een tentoonstelling over het landmeetkundig, kartografische en administratief proces binnen het Kadaster, in ruilverkavelinge- en landinrichtingsprocessen.

Tentoonstelling

Metingen met een voorbeeld van een veldwerk en de boekhouding.