Tentoonstelling activiteiten Kadaster en Ruilverkaveling

Inbreng en toedeling

Beelden van een tentoonstelling over het landmeetkundig, kartografische en administratief proces binnen het Kadaster, in ruilverkavelinge- en landinrichtingsprocessen.

Metingen procesgang

Inbreng en toedeling
Tentoonstelling
1 of 27