Ruilverkaveling, diversen

Uitvoering van een waterloop in een ruilverkavelings- of landinrichtingsproject.

Kavelwerkzaamheden

Uitvoering van een waterloop in een ruilverkavelings- of landinrichtingsproject.