Ruilverkaveling, diversen

Het graven van een sloot of afwatering in een landinrichtings- of ruilverkavelingsproject. Uitvoering van het plan van wegen en waterlopen.

Kavelwerkzaamheden

Het graven van een sloot of afwatering in een landinrichtings- of ruilverkavelingsproject. Uitvoering van het plan van wegen en waterlopen.