Ruilverkaveling, diversen

Een rechthebbende in een Ruilverkaveling of Landinrichtingsproject brengt zijn stem uit.

Stemming

Een rechthebbende in een Ruilverkaveling of Landinrichtingsproject brengt zijn stem uit.