Ruilverkaveling, diversen

Detail van een kadastrale leggerartikel (Kad.84) wanneer er een of meer percelen van dit leggerartikel in een ruilverkaveling- of landinrichtingsproject gelegen zijn.

Leggerartikel (Kad.84)

Detail van een kadastrale leggerartikel (Kad.84) wanneer er een of meer percelen van dit leggerartikel in een ruilverkaveling- of landinrichtingsproject gelegen zijn.