Ruilverkaveling, diversen

Voorbeeld van een zogenaamd ( eigendom) inbrengkaart, voorstellende de ingebrachte eigendommen van een rechthebbende in een Ruilverkaveling.

Inbreng

Voorbeeld van een zogenaamd ( eigendom) inbrengkaart, voorstellende de ingebrachte eigendommen van een rechthebbende in een Ruilverkaveling.