Diverse

Het 40-Jarig jubileum, van de Vereniging van Tekenaars van het Kadaster, afdeling Friesland. De vereniging van Tekenaars van het Kadaster was de  voorganger van de Bond van kadasterpersoneel. De foto is in 1938 gemaakt. Waarschijnlijk zijn het de Friese leden van de vereniging, die op de foto zijn afgebeeld. De namen van een vijftal zijn bekend, te weten Kamstra en Dalstra (chefs in Leeuwarden) Koopmans en Teeling (beiden schrijvers van de historie van de landmeetkunde) en van der Werf (chef in Heerenveen). De dochter van laatstgenoemde gaf de foto aan oud-collega Jan Kluwer, die Henk Holsbrink in het bezit stelde van deze foto.

Het betreft hier afbeeldingen van personen die werkzaam zijn of zijn geweest in de geodesie of aanverwante vakgebieden.

Vereniging van Tekenaars Kadaster

Het 40-Jarig jubileum, van de Vereniging van Tekenaars van het Kadaster, afdeling Friesland. De vereniging van Tekenaars van het Kadaster was de  voorganger van de Bond van kadasterpersoneel. De foto is in 1938 gemaakt. Waarschijnlijk zijn het de Friese leden van de vereniging, die op de foto zijn afgebeeld. De namen van een vijftal zijn bekend, te weten Kamstra en Dalstra (chefs in Leeuwarden) Koopmans en Teeling (beiden schrijvers van de historie van de landmeetkunde) en van der Werf (chef in Heerenveen). De dochter van laatstgenoemde gaf de foto aan oud-collega Jan Kluwer, die Henk Holsbrink in het bezit stelde van deze foto.