Diverse

Mr. J.W.J. Besemer was van 1988 tot 1 maart 1991 plv. directeur van het Kadaster.
Vanaf 1 maart 1991 tot 1 mei 1994 was hij hoofddirecteur van het Kadaster. Toen werd het Kadaster een zelfstandig bestuursorgaan en werd hij Bestuursvoorzitter van de Raad van Bestuur van het Kadaster tot 1 mei 2004.

Het betreft hier afbeeldingen van personen die werkzaam zijn of zijn geweest in de geodesie of aanverwante vakgebieden.

Mr. J.W.J. Besemer

Mr. J.W.J. Besemer was van 1988 tot 1 maart 1991 plv. directeur van het Kadaster. Vanaf 1 maart 1991 tot 1 mei 1994 was hij hoofddirecteur van het Kadaster. Toen werd het Kadaster een zelfstandig bestuursorgaan en werd hij Bestuursvoorzitter van de Raad van Bestuur van het Kadaster tot 1 mei 2004.