Diverse

Het betreft hier afbeeldingen van personen die werkzaam zijn of zijn geweest in de geodesie of aanverwante vakgebieden.

28. Promotie Waalewijn-7-2-1990-Leiden (RW in oorlogstijd)