Topografische Dienst

Het Laboratorium voor Landmeten en Waterpassen. Dit is in gebruik geweest door prof van Wely. Het is eind zeventiger jaren afgestoten maar vanaf de bouw door de landbouwhogeschool gebruikt.

Voormalig laboratorium voor Landmeten en Waterpassen Wageningen

Het Laboratorium voor Landmeten en Waterpassen. Dit is in gebruik geweest door prof van Wely. Het is eind zeventiger jaren afgestoten maar vanaf de bouw door de landbouwhogeschool gebruikt.