Camera's voor terrestrische fotogrammetrie

Schematische voorstelling cameradoorsnede