Mobiele lasermetingen

Opstelling Mobiele laser in een tent.

Mobiele laser metingen t.b.v. grondstations en baanmechanica voor 1986.

Opstelling Mobiele laser in tent

Opstelling Mobiele laser in een tent.