Inwinning t.b.v. topografische kaart 1-2

Topografische verkenning in het terrein. Hier werden de lijnen op de foto gegraveerd en later getekend. Ook namen, wegenclassificatie en dergelijke, werden opgetekend.

Naverkenning

Topografische verkenning in het terrein. Hier werden de lijnen op de foto gegraveerd en later getekend. Ook namen, wegenclassificatie en dergelijke, werden opgetekend.