Topografische Dienst directeuren

Van 1872 tot 1875 directeur van de Topographische Inrichting.
Tevens directeur militaire verkenningen van 29-10-1866 tot 01-04-1868.

Luitenant Kolonel H.E.W. Rodi de Loo (MV7 en TI7)

Van 1872 tot 1875 directeur van de Topographische Inrichting. Tevens directeur militaire verkenningen van 29-10-1866 tot 01-04-1868.