Topografische Dienst directeuren

Directeur van de topographische Inrichting van 1908 tot 1913.

S.P. Linthout (TI 11)

Directeur van de topographische Inrichting van 1908 tot 1913.