Topografische Dienst directeuren

Directeur van de topographische Inrichting van 1876 tot 1878.

Luitenant Kolonel J.M.A. van Hellenber Hubar (TI 9)

Directeur van de topographische Inrichting van 1876 tot 1878.