Topografische Dienst directeuren

Directeur van de topographische Inrichting van 1859 tot 1872.

Generaal majoor J.A. Besier

Directeur van de topographische Inrichting van 1859 tot 1872.