Topografische Dienst directeuren

Directeur van de topographische Inrichting van 1842 tot 1852.

Kolonel H.F.C. Baron Forstner van Dambenoy (TI 3)

Directeur van de topographische Inrichting van 1842 tot 1852.