Topografische Dienst directeuren

Directeur van de topographische Inrichting van 1841 tot 1842.

Luitenant Kolonel A.W.H. Nolthenius de Man (TI 2)

Directeur van de topographische Inrichting van 1841 tot 1842.