A A A

ContactStichting de Hollandse Cirkel vermeldt, voor zover bekend, de rechthebbenden van het gepresenteerde materiaal. De aard van het materiaal brengt echter met zich mee dat niet in alle gevallen de identiteit van rechthebbenden kan worden achterhaald. Zij die menen rechten te kunnen doen gelden kunnen zich melden.

Neem dan contact met ons op.

Gebruik van het op deze webstek gepresenteerde beeldmateriaal is, mits met bronvermelding, toegestaan.