A A A

Werkgroepen en Projekten

Veel historisch materiaal, verwant aan de geodesie, is nog her en der verspreid en slechts ten dele geïnventariseerd. 

Hiervoor zijn een aantal werkgroepen en projekten opgericht, deze zijn te vinden in het jaarverslag.

Twee werkgroepen worden hier apart behandeld, te weten

de werkgroep inventarisatie Geodetisch Instrumenteel Erfgoed en

de werkgroep Geodetich Beeldmateriaal.

En het projekt Meesters van weleer. (im aanbouw)